Moms filibabba!

En sänkt restaurangmoms skulle skapa kring 2500 nya jobb i Västsverige. Detta menar Eva Östling Ollén och Christer Johansson från Sveriges hotell- och restaurangföretagare och är en tydlig och positiv maning till oss politiker att vägen till fler jobb ligger i gynnsamma villkor att starta och driva företag, inte minst i tjänstesektorn. Som ett brev på posten har också Alliansen sagt att restaurangmomsen kommer att sänkas till 12 procent.

Alliansregeringen har redan gjort mycket för att förbättra företagens vardag. Bland annat har det blivit billigare att anställa unga, vilket är en direkt passning till just hotell- och restaurangbranschen där många unga människor får sina första arbeten. Trots de grönrödas motstånd har också möjligheten att säsongsarbeta skyddats. Dessutom har blivit enklare att ge tidsbegränsade anställningar.

Att Sverige precis gått igenom den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet har självklart påverkat regeringens reformutrymme, men dock inte hindrat många åtgärder för att göra det enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag. Därför kan vi blicka framåt mot nya reformer med ordning och reda i statsfinanserna. Detta innebär möjligheter för fortsatta satsningar på både en välfärd i världsklass och ytterligare förbättringar för inte minst små- och medelstora tjänsteföretag.

Många länder justerar momsnivåerna för turism- och besöksnäringen. För att Sverige framgångsrikt ska kunna konkurrera gäller det att anpassa dessa på ett förnuftigt vis när utrymme ges. Förutom att se över momsreglerna spelar också anpassade alkoholregler en viktig roll, där mer generösa öppettider på krogar och möjligheten att bedriva gårdsförsäljning är två uppenbara exempel.

Inte minst spelar turism- och besöksnäringen en viktig roll för göteborgsregionen. Att fortsätta ge ytterligare goda förutsättningar för fler jobb och anpassade villkor för företagandet är står tydligt på den moderata agendan de kommande åren. Med alliansens företagarpolitik kan besöksnäringens fulla potential släppas loss rejält.

Dela/Spara