Moderater vill ha lägre ölskatt för små bryggerier

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) och riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) besökte i veckan Oceanbryggeriet i Göteborg för att tala om alliansens föreslagna höjning av alkoholskatten.

- Alliansens valmanifest är ett starkt jobbmanifest med ett undantag, den höjda alkoholskatten, säger kommunalrådet Jonas Ransgård (M).

Alliansens valmanifest innehåller ett förslag till en 13-procentig höjning av punktskatten på alkoholhaltiga drycker. Den höjda alkoholskatten är tänkt att minska alkoholkonsumtionen och förbättra folkhälsan, men Jonas Ransgård (M) och Hans Rothenberg (M) menar att höjningen kan ha motsatt effekt.

- En höjning av alkoholskatten kommer leda till minskad försäljning på systembolaget, men också till ökad gränshandel och ökad försäljning av illegal sprit. Om vi nu vill gynna folkhälsan borde vi inte genomföra förslag som leder till sämre kontroll och dessutom minskat skatteunderlag, menar Jonas Ransgård (M).

- Vi riskerar arbetstillfällen. Höjningen slår hårt mot svenska alkoholproducenter, särskilt de mindre producenterna, exempelvis mikrobryggerierna, som har mindre marginaler, fortsätter Hans Rothenberg (M).

Mikrobryggerier i Sverige producerar ofta mindre kvantiteter till ett dyrare pris. Den höjda alkoholskatten leder därmed till en ännu större prisskillnad mellan mikrobryggeriernas produkter och den massproducerade ölen från utlandet. EU-lagstiftning tillåter emellertid progressiv punktskatt på öl där medlemsstater kan sätta lägre alkoholskatt på öl bryggt av oberoende små bryggerier med följande begränsningar:

  • De nedsatta skattesatserna får inte tillämpas på företag som producerar mer än 200 000 hl öl per år.
  • De nedsatta skattesatserna får inte sättas mer än 50 procent under den nationella standardsatsen för punktskatt.

Den progressiva ölskatten används bland annat i Tyskland, Storbritannien och Irland för att gynna den lokala dryckeskulturen. Jonas Ransgård (M) och Hans Rothenberg (M) vill nu undersöka hur detta kan genomföras även i Sverige.

- Mikrobryggeriernas lite dyrare produkter är inget som man köper om man vill “supa”, utan något man dricker om man vill njuta av en god lokalbryggd öl, oftast i ett socialt sammanhang. Mikrobryggerierna är inget hot mot folkhälsan, däremot är den höjda alkoholskatten ett hot mot vår lokala dryckeskultur som jag tycker vi ska värna om, avslutar Hans Rothenberg (M).

Sjöfarten ska flagga svenskt

Utflaggningen av svensk sjöfart är ett bekymmer. Inte minst för Västsverige. Många faktorer har spelat roll och därför är det bra att regeringens utredning nu lyfter på alla stenar. Inflaggningen måste öka så att hela sjöfartsnäringen kan expandera.

Det är viktigt att en svenskflaggad kvalitetssjöfart har både hög miljö- och säkerhetsstandard för att vinna mark hos svenska och utländska transportköpare. Dessutom kan det öka möjligheten att öka inflytandet att påverka den internationella sjöfarten.

Mer kunskap och en bättre helhetsbild av förutsättningarna för svenskflaggad sjöfart behövs. Det är viktigt att kunna behålla sjöfartskunnandet i Sverige och förutsättningarna för vad ett internationellt register skulle innebära för svensk sjöfart göras behöver komma tydligt i dagen. Utredningen ska lämna förslag på åtgärder för att stärka konkurrenskraften för fartyg under svensk flagg och framför allt belysa risker och konsekvenser av en ökad utflaggning av svenska fartyg. Utgångspunkten är att det befintliga sjöfartsstödet även ska omfatta fartyg som flaggas i ett internationellt register.

De kollektivavtalslösningar och internationella konventioner som råder på arbetsrättens område och är bindande för Sverige, ska absolut respekteras. Skulle ett register hota den svenska sjöfartsnäringen skall det, i motsats till alla skrämskott, givetvis inte införas.

Tack vare sunda statsfinanser har Sverige snabbt kunnat resa sig från den globala finanskrisen och få en bra tillväxt i ekonomin. Med det följer också ökad efterfrågan på sjötransporter. För första gången sedan Sjöfartsverket omvandlades till ett affärsverk, har staten anslagit resurser till infrastruktur på sjöfartsområdet. Två miljarder satsas direkt och plussas indirekt på med ett antal miljarder på landinfrastruktur till hamnar och stråk till hamnarna.

I väntan på att alla turer kring en tonnageskatt landar, står Alliansen upp för en stark och konkurrenskraftig sjöfartsnäring. Vi tar också större ansvar än oppositionen för en stark svensk sjöfartsnäring. Starka offentliga finanser är nyckeln till en sjöfart som kan utvecklas. Det kommer svensk sjöfartsnäring att vinna på i längden.