Nybyggandet tryggar framtidens välfärd

I ett framgångsrikt samhälle är det självklart att starta och driva företag. Det har inte alltid varit en självklarhet i Sverige. Under många decennier har arbetsmarknaden varit statisk, där många människor haft samma arbetsgivare under lång del av sin yrkesverksamma tid och ofta hos stora företag med hundratals anställda. Entreprenörskap och möjligheterna att själv ta steget att starta och driva företag har länge hört till det ovanliga. En snabb blick utanför Sveriges gränser visar att många länder har en helt annan historia av entreprenörskap än vår.

Sverige har en betydelsefull historia av invandring, och drygt en miljon invånare är födda i ett annat land. Traditionen av invandring har byggt upp Sverige från medeltiden, då europeiska köpmän lyfte svensk ekonomi, vidare med att vallonerna kom hit på 1600-talet till den stora arbetskraftinvandringen på 1900-talet. Det är bra att Sverige är ett attraktivt land dit människor vill komma för att leva, bo och arbeta i.

Den kanske största utmaningen under de kommande årtiondena är den demografiska utvecklingen. Om bara tio år kommer andelen av befolkningen som är äldre än 65 år att öka mycket kraftigt jämfört med dem i yrkesverksam ålder. Redan nu ser vi hur det kommer att vara brist på flera yrken och därför blir det än viktigare att öppna för nya initiativ och influenser. Bristen på arbetskraft riskerar att drabba tillväxten och skatteunderlaget för att finansiera en högkvalitativ välfärd.

Genom att fortsätta vara ett attraktivt land att flytta till, kan Sverige fortsätta locka arbetskraft från andra länder. Det kommer att vara nödvändigt för att täcka den arbetsbrist som mycket snart är verklighet. För att effektivt ta tillvara arbetskraft från andra länder är det viktigt att den som kommer till Sverige får så snabb och bra start som möjligt. Arbete och språkkunskaper måste stå i fokus från dag ett. Därför måste SFI-utbildningen ständigt utvecklas. Fokus på ökande delaktighet i arbetslivet ska vara centralt.

I Sverige drivs över 70 000 företag av personer med utländsk bakgrund. Tre fjärdedelar av alla utlandsfödda ungdomar kan tänka sig att starta företag. Den potentialen måste tas till vara och Alliansregeringens satsningar på nybyggares företagande, allt från nystartkontor till enklare kreditgivning, syftar till att göra det mer attraktivt att starta eget.

Hindren för företagande måste röjas undan och genom att minska det kapital som krävs för att starta företag, har steget till företagande redan förenklats. Många företagare upplever regelbördan som ett hinder och därför är målet att minska krångelkostnaderna med 25 procent. Därtill kommer skattelättnader som riktar sig till unga personer på nästan 10 miljarder kronor. Nya anställningsformer som egenanställning, är en väg till att förenkla steget till företagande.

Nybyggandets potential är en förutsättning för att trygga framtidens välfärd. Då behövs det en fortsatt tydlig kurs framåt för att sätta företagandet som jämbördig norm med anställning.

Dela/Spara