Det måste bli ett slut på fördomarna mot hushållsnära tjänster

I våras skrev jag ett inlägg om det befängda i att se ner på och förminska det arbete som utförs inom branschen för hushållsnära tjänster. Indelningen i fina och “fula” jobb hjälper ingen och bidrar till att skapa en nidbild av vissa yrken.

Nu har det bekräftats att inte heller de som arbetar inom branschen tycker att det är särskilt kul att kallas piga och utmålas som någon som inte vet sitt eget bästa. Enligt en ny forskningsrapport som presenterades i Dagens Nyheter i veckan är fördomarna mot branschen ett av de allra största arbetsmiljöproblemen. Forskarna menar också att det är helt missvisande att de som jobbar med hushållsnära tjänster jämförs med forna tiders pigor:

När de moderna vitt anställda hushållsarbetarna blir kallade för ”pigor” ger det ett sken av att forna tiders arbetsvillkor fortfarande är aktuella. Detta är felaktigt och upplevs nedlåtande av hushållsarbetarna.

De moderna hushållsarbetarna har egna ­bostäder, egna familjer, är ofta anställda vid företag och dessa företag förhandlar med kunderna om betalning och arbetstider. De har reglerad lön, möjlighet att organisera sig fackligt och kan söka råd och stöd hos olika myndigheter. Och de har tillgång till föräldraförsäkring, socialbidragssystem, a-kassa, polis, arbetsmiljöinspektion och annat.

Bilden som framträder är istället den av en yrkeskår som i stora delar är nöjda med sina arbeten. Cirka nio av tio håller med om påståendet “jag trivs med mitt arbete” och nästan fyra av fem tycker att arbetet är roligare än vad de trodde det skulle vara när de började. Det som uppskattas särskilt mycket är flexibiliteten, självbestämmandet och kundkontakterna. Om hur omvärldens syn påverkar branschens anställda skriver forskarna:

Det är tydligt att nedlåtenheten är ett av hushållsarbetarnas viktigaste arbetsmiljöproblem. Mer än var fjärde uppger att påståendet om att andra människor ser ner på deras arbete stämmer ganska eller mycket väl. Mindre än fyra av tio säger att påståendet inte stämmer alls. Var tionde säger att de skäms över sitt arbete och inte vill berätta för andra vad de arbetar med.

Kan vi inte bara komma överens om att behandla varandra med respekt och inte tvinga på andra våra förutfattade meningar? Alla borde ha rätt till en yrkesstolthet och att slippa få sin arbetsinsats nedvärderad!

Dela/Spara