Politisk speed-dating i Almedalen

Som vanligt är det full fart i Almedalen! Mellan de tre seminarierna igår lyckades jag ändå klämma in lite politisk speed-dating. Speed-datingen är en årlig tradition och arrangeras av Sällskapet Politik och Näringsliv. Syftet är att föra samman politiker och representanter för företag och ideella organisationer. Vad jag tyckte kan du läsa längre ner. Mer om evenmanget kan du läsa på Svenskt Näringslivs hemsida varifrån nedanstående text är hämtad.

“Riksdagsledamot Hans Rothenberg (M) är också på plats och har pratat med flera företagare. Han anser att företagsklimat handlar mycket om attityder på ett lokalt plan.

– Det gäller att se till så att myndigheter har en servicekänsla och att man följer upp och att länsstyrelser gör likartade bedömningar oavsett vart i landet man befinner sig.

Han berättar vidare att det är vardag för honom att träffa företagare, men att det vid ett sådant här tillfälle alltid kan dyka upp nya frågor som man inte har tänkt på tidigare. Bland annat har han pratat med Fortum om fjärrvärme, och vilka byggregler som omgärdar den processen runt om i landet.”

Dela/Spara