Rödgrönt hot mot jobben i Göteborgs hamn

Det som skapat rikedom i Sverige, tagit oss ur fattigdom och byggt Göteborg och Sverige starkt är frihandel. För en stad som Göteborg är handel och sjöfart extremt viktiga, vilket vår hamn är ett tydligt exempel på. Kan då valutgången påverka framtiden för Göteborgs hamn?

Ja, på sikt spelar det roll för Nordens största hamn vilken inställning regerande partier har till frihandel. De partier som växte sig starka i europaparlamentsvalet är på olika sätt kritiska till fri rörlighet för såväl varor, tjänster, kapital och människor. Låt oss därför titta lite närmare på dessa partier.

Vänsterpartiet är kritiska till marknadsekonomi och internationell handel. De ser tullar och handelsbegränsningar som ett sätt att kontrollera ekonomin. Detta har visat sig vara förödande för merparten människor i de länder där dessa hinder tillåtits. Det omfattande frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA som börjat förhandlas, är (V) kraftfullt emot.

Miljöpartiet är också kritiska till internationell handel men med en annan motivering . Här är det närproduktion och minskade godsflöden som av miljömässiga skäl anses vara bäst. Trots att sjöfart är det mest miljövänliga sättet att transportera långväga ser (MP) det som principiellt viktigt att minska godsflöden såväl nationellt som internationellt.

Feministiskt Initiativ som efter en massiv mediaboost fick framgång i EP-valet, har ingen ekonomisk politik så här långt. (FI) har dock en tidigare (V)-ledare som nuvarande partiledare och har i de flesta frågor landat till vänster. Sannolikt ligger de närmare (V) än något annat parti i synen på frihandel.

Sverigedemokraterna, var står de? Här är det inte den fria rörligheten av varor som är problemet utan att människor och tjänster går över gränserna. Särskilt rörlighet in i Sverige.. Liksom (MP) är (SD) starkt tillväxtkritiska och därmed farliga för den frihandel som ger tillväxt och arbetstillfällen, och som även bidrar till innovation och öppenhet vilket i slutändan skapar välstånd.

Mot dessa står de fyra allianspartierna som är klart frihandelsvänliga. Detta är även Socialdemokraterna – förutom när det handlar om rörlighet av tjänster. Det visar sig tydligast i deras syn på arbetskraftinvandring, vilken man kraftigt vill begränsa. Sammantaget hotas frihandeln och därmed tusentals jobb i Göteborg om valresultatet från i maj skulle stå sig i riksdagsvalet.

Frihandel är rätt, såväl ideologiskt, ekonomiskt som moraliskt. Frihandel ger mer än bara tillväxt och arbetstillfällen. Den bidrar till kulturutbyte och ökad respekt mellan människor. När såg världen senast en väpnad konflikt mellan två utvecklade handelspartners? Det är denna välståndsskapande frihandel som de fyra mest framgångsrika partierna i EP-valet är emot. Minskad handel för Sverige skulle slå hårt mot vår välfärd. Det skulle också påverka Göteborgs Hamn med minskade godsflöden och färre jobb såväl i hamnen som i kringliggande näringar.

Om en röd-grön-rosa majoritet med svarta inslag blir verklighet, kommer det slå hårt mot Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Vill vi se en stark utveckling av Göteborgs Hamn är ökad – inte minskad – handel receptet. Därmed finns ytterligare starka skäl till att kämpa för alliansstyre i såväl landet som staden.
Dags att gå från ord till handel.

Dela/Spara

Ett manifest i regnbågens färger

Det släpptes ett manifest idag – Alliansens valmanifest ”Vi bygger Sverige” http://www.alliansen.se/2014/09/vi-bygger-sverige-alliansens-valmanifest-2014-2018/ . Bland jobb, skola och ekonomi kan man även hitta en hel del HBTQ-frågor som lätt glöms bort i sammanhanget. Här några axplock ur den digra skriften som krönikören Bengt Held http://bengtheld.blogspot.se/2014/09/alliansens-nya-valmanifest-battre.html sammanfattat på sin blogg:

• Vi motarbetar fördomar och hat. Alla människor ska kunna känna sig delaktiga i vårt samhälle, oavsett religion, etnicitet, sexuell läggning eller kön.
• Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, såsom äldreboenden med inriktning på särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ-kompetens.
• Vi måste se särskilt allvarligt på brott som begås mot människor på grund av etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller könsidentitet. Hela Sverige ska vara ett tryggt land att leva i för alla och hatbrott hotar den tolerans och öppenhet som präglar och ska prägla Sverige.
• Unga HBTQ-personer ska kunna delta i idrotts- och föreningsliv utan att möta fördomar och diskriminering.
• Sverige ska i internationella sammanhang arbeta för att värna utsatta minoriteter…. Sverige ska fortsätta att bekämpa all form av diskriminering. Jämställdhet och kvinnors lika rättigheter är en av våra viktigaste demokratiska utmaningar. Detsamma gäller HBTQ-personers rättigheter varhelst de ifrågasätts.

Även på det här området har alltså Allianspartierna talat ur skägget. Vi väntar fortfarande på det allra  f-ö-r-s-t-a gemensamma utspelet om någonting från S, V, MP, FI och FY med flera.
Hur svårt kan det vara?