Det motionerades i år igen!

Med sista dag för inlämning i fredags är ännu en motionsperiod till ända. Till skillnad från den bild som ofta målas upp i tidningen är det inte under den allmänna motionsperioden som man som riksdagsledamot gör sin största insats. Däremot är motionerandet en väldigt synlig del av uppdraget. För de flesta av oss är motionsperioden ett utmärkt tillfälle att lyfta viktiga frågor och se till att de kommer upp på dagordningen, både medialt och i de utskott där motionen behandlas.

För egen del blev det i år många motioner som rör frågor jag inte tidigare motionerat i. Samtliga av dem där jag står som förstanamn hittar du nedan. Hela listan över de motioner som jag väckt på egen hand eller tillsammans med andra kan du se här.

Sjöfarten

Självklart blev det en motion om sjöfarten i år igen. Det har hänt mycket på området i år, bland annat har regeringen presenterat en handlingsplan för sjöfarten, men det väldigt mycket återstår. Framförallt måste dessa första steg utmynna i konkreta förändringar för sjöfartsnäringen. De är dessutom att betrakta just som första steg. Jag har även skrivit en motion om TAP-avtalen som också är en viktig del i sjöfartens konkurrensvillkor.

Egenanställning

I år blev det två motioner om egenanställning. I den ena uppmuntrar jag till att egenanställning ska bli en självklar del i Arbetsförmedlingens verktygslåda. I den andra vill jag att man även öppnar upp för att egenanställning ska kunna kombineras med exempelvis starta eget-bidrag eller lån.

Övriga

Leave a Reply