Stora klyftor uppstod främst före 2006

Den här artikeln publicerades i GT den 3/9 som en replik på Lise Nordin (MP) och David Suomalainen (MP).

Det är en gråsvart bild som Lise Nordin (MP) och David Suomalainen (MP) målar upp (i GT 29/8). Budskapet att allt blivit sämre i Sverige på grund av att helt vanliga löntagare med helt vanliga inkomster fått sänkt skatt är lika enkelt som populistiskt. I slutändan visar utvecklingen i Sverige att deras bild inte stämmer.

En nyligen utkommen rapport från Novus pekar mycket riktigt på att de allra flesta svenskar hellre satsar på förbättrad välfärd än sänkta skatter. Ett sådant resultat är inte överraskande. I Sverige är vi många som värnar om den gemensamma välfärden och de möjligheter och friheter som den ger oss.

Tack och lov behöver vi inte välja mellan en god välfärd och sänkta skatter. Trots att skattetrycket, fortfarande bland världens allra högsta, har sjunkit betydligt har skatteintäkterna samtidigt ökat. Fakta visar att skattetrycket 2009 var 5 procentenheter lägre än år 2000 samtidigt som skatteintäkterna stigit med 25 procent. Motsatsförhållandet mellan lägre skatter och mindre resurser till välfärden finns alltså inte.

Sverige behöver fler människor som arbetar och betalar skatt. Det tryggar möjligheterna att utveckla den välfärd som skapas genom arbete. Och grunden för det är bra klimat för företagsamhet. Den vägen har alliansregeringen slagit in på vilken också bäst tryggar fortsatt utveckling för Sverige. Att ytterligare sänka skatten för vanliga människor med helt vanliga inkomster utgör inte ett hot mot den gemensamma välfärden. Däremot visar Miljöpartiet på ett tydligt kliv vänsterut när man betraktar människors arbetsinkomster som något staten i första hand disponerar.

Inte heller håller resonemanget om växande klyftor hela vägen. OECD-rapporten som nyligen visade på ökade klyftor i Sverige mäter utvecklingen under ett par decennier. Anmärkningsvärt nog ser vi att denna utveckling huvudsakligen skedde före 2006 och att små förändringar skett sedan dess. Den har snarare bromsats in än eldats på under alliansregeringen.

Ska vi klappa oss på ryggen och vara nöjda? Nej, självklart inte. Arbetslösheten i Sverige ligger i lågkonjunktur 2013 på ungefär samma nivå som i högkonjunktur 2006, och att få fler i arbete förblir den stora utmaningen. Trots att regeringen hanterat finanskrisen väl finns fortfarande många som inte har ett jobb att gå till. Därför behövs fortsatta satsningar på jobbskapande samtidigt som jobbskatteavdragen kan ge människor mer möjligheter att utveckla morgon-dagens välfärd.

Dela/Spara

Leave a Reply