Nytt avdrag för investering gör fler till engagerade ägare

Nedanstående artikel publicerades i Entreprenör #9

Den 2 oktober beslutade riksdagen om införandet av det så kallade investeraravdraget som kan komma att spela en stor roll för små företag i tidiga skeden av sin utveckling. Investeringsavdraget tillfaller privatpersoner som satsar pengar i företag med färre än femtio anställda och en nettoomsättning på mindre än 80 miljoner kronor.

Avdraget motsvarar hälften av investeringsbeloppet upp till 1,3 miljoner. För den enskilde innebär det en skattelättnad upp till 195 000 kronor. Genom att uppmuntra till investeringar ökar avdraget tillgången till kapital för företag som ofta befinner sig i ett kritiskt skede av sin utveckling. Samtidigt blir det mer intressant för den utanför den inre kretsen i ett företag att stödja en affärsidé man tror på. En annan viktig dimension i kvartalskapitalismens tidevarv är bristen på det engagerade ägandet. Det är något som saknas på många håll men återfinns i flera av det stora familjeföretagen. Den som utifrån egen övertygelse satsar pengar på att stödja en affärsidé, gör det troligtvis mer långsiktigt och med större engagemang i företagets fortlevnad även om motsvarande belopp satsas på börsen. Investeringsavdraget är särskilt välkommet då det siktar in sig på att nyttiggöra det enskilda privata kapitalet.

Socialdemokraternas recept på kapitaltillskott handlar ofta om att staten och politikerna är bäst skickade till detta och att anonyma ansiktslösa system ger den bästa utvecklingen. I det resonemanget kan skatterna aldrig bli för höga och dessutom ska ett statligt innovationsråd med statsministern i spetsen stå för de nya idéerna, samtidigt som riskkapitalet ska tillhandahållas av statliga myndigheter. Att vi behöver en god infrastruktur för statligt riskkapital ifrågasätter ingen men vi riskerar att gå miste om väldigt mycket om inte även enskilda personer bjuds in att bidra med egna idéer och satsningar.

Hans Rothenberg (M)
Riksdagsledamot

Dela/Spara

Leave a Reply