Urstarka finanser banar väg för fler jobb och en bättre välfärd

Nedanstående inlägg publicerades på GP Debatt webbsida 20 november.

Sverige har i dag Europas starkaste offentliga finanser vilket ger oss utrymme att lägga fram en budget som både ökar sysselsättningen och företagens konkurrenskraft samtidigt som välfärden stärks, skriver Hans Rothenberg och Jonas Ransgård (M).

Vi står upp för att den gemensamt finansierade svenska välfärden ska vara tillgänglig för alla genom livet och kännetecknas av trygghet och kvalitet i hela landet. Under sina två mandatperioder har Alliansregeringen gjort historiska satsningar där vi sedan 2006 tillfört 67 miljarder på vård, skola och omsorg. Vi fortsätter att satsa på kvalitet och effektivitet i vården och föreslår därför en flerårig satsning på vård av personer med kroniska sjukdomar och fler platser på hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Alliansen är tydlig med att vi tillsammans går till val på en ansvarsfull ekonomisk politik som skapar fler vägar till arbete då detta är grunden för en fortsatt stark välfärd. Den resan börjar med Sveriges småföretagare och entreprenörer som utgör en viktig tillväxtmotor då fyra av fem jobb skapas här. Det är därför av största vikt att vi fortsätter utveckla ett företagsklimat som förenklar för företagare att starta och driva verksamhet.

Genom att införa ett investeraravdrag och sänka bolagsskatten samt arbetsgivaravgifter kompletteras tidigare åtgärder, såsom sänkt restaurangmoms, vilka tillsammans beräknas skapa nära 130 000 jobb. Vi fortsätter att underlätta företagens vardag i budgeten med målsättningen att fler ska våga språnget att förverkliga drömmen om att starta företag om trösklarna. Därför görs en översyn av högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader och arbetar vidare med en dörr in för företagens uppgiftsinlämning till myndigheter. Dessutom införs riktade åtgärder för att främja kvinnors företagande, unga innovatörer och entreprenörskap på högskolor och universitet.

Fortsätter på inslagen väg

Under Alliansregeringens tid har hushållens ekonomi stärkts och på den vägen fortsätter vi. Därför införs nu en förstärkning av jobbskatteavdraget, höjd gräns för statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer vilket ökar konsumtionsutrymmet och främjar handel och tillväxt samtidigt som vi uppmuntrar till arbete och gör att fler människor har mer att leva på av sin lön. Jobbskatteavdragen har sammantaget inneburit en extra månadslön om året för det arbetande Sverige. För en vanlig barnfamilj kan jobbskatteavdragen innebära ett välbehövligt tillskott på upp till 4000 kronor i månaden.

Mot detta står Socialdemokraterna som vill skicka in en chockstöt mot arbetslinjen och företagsamheten genom att höja såväl bolagsskatten som arbetsgivaravgiften för unga. När man dessutom kryddar anrättningen genom att fördubbla restaurangmomsen landar notan på ökade kostnader på över 30 miljarder kronor direkt riktade mot Sveriges viktigaste jobbskapande kraft. I ett möjligt samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet riskerar skattehöjningarna rusa upp mot 70 miljarder kronor och riskera bortåt 90 000 färre jobb. Alltså ett omvänt recept som gör det dyrare och svårare att starta företag och skapa fler jobb.

Det är nu gyllene läge att ta vara på Sveriges goda förutsättningar att med urstarka finanser kunna satsa när andra länder i vår närhet får bromsa och skära ner. Med Alliansregeringens budget som nu ligger på riksdagens bord tar vi moderater fortsatt ansvar för Sverige för fler jobb, ökad tillväxt och bättre välfärd.

Hans Rothenberg (M)
riksdagsledamot Finansutskottet

Jonas Ransgård (M)
vice ordförande Göteborgs kommunstyrelse

Dela/Spara

Leave a Reply